Ketinggalan Cerita

Selasa, 19 April 2022 0 CommentsOrang-orang menunggui kereta

Seperti sedang menunggu kisah

Misalnya orang yang bersemaput ria

Atau orang yang memproduseri diri


Pura-pura berkelahi

Pura-pura berteriak dan teriak

Dan pura-pura juga menjelekkan wajah

Tapi ada satu orang yang selalu

Bersabar dan mencari tahu


Cerita setelahnya

Apakah ia mewasiatkan untuk kepo seumur hidup?

Bilakah demikian,

maka wasiat itu mesti dilaksanakan

 

Januari 2022


Jika ada kritik, saran, pertanyaan dapat dikirimkan ke email aldirahman108@gmail.com.

0 Comments:

Posting Komentar

Tolong menggunakan bahasa yang baku dan tanpa singkatan, terima kasih.

 

©Copyright 2011 Suka Narasi | TNB